Kleppe vannverk

Det er registrert flere sykdomstilfeller hos abonnenter tilknyttet Kleppe vannverk.

Symptomene er magesmerter, diare og feber. Alle abonnenter skal koke vannet før det drikkes.

Generell hygiene (håndvask) er viktig.

Har du dårlig allmenntilstand, kan lege eller legevakt kontaktes.

Telefon  til legevakt: 116117

Vannprøver

 Vannprøver er tatt i dag, disse tar et døgn å dyrke (kan ikke fremskyndes).

50 til legevakten

50 har vært på legevakten, syv personer er sendt til Haukeland universitetssykehus for nærmere undersøkelse.

Hvor lenge skal drikkevann koke?

Vannet bør fosskoke et minutt. En vannkoker vil normalt bringe vannet til fosskoking før den slår seg av, og det er tilstrekkelig.

Disse får vann fra Kleppe vannverk

Kleppestø til Framo (Alfa Laval) i Florvåg, Kleppe, Øvre Kleppe, Strusshamn, Lønvarden, Follese, Hetlevik, Stongafjellet, Marikoven, Juvikflaten, Horsøy. (Markert med lilla)

Barnehager, skoler og helseinstitusjoner er varslet.

kleppedammen

Kommunen har satt krisestab

Askøy kommune har satt krisestab for å få oversikt over hendelsen. Telefonvarsel er sendt ut til abonnenter ved vannverket.

Vannbrudd i Forvåg og Kleppestø tidligere i dag (6. juni)

Det var tidlig i ettermiddag meldt om vannbrudd i Florvåg/Kleppestø. Dette ble raskt ordnet.