Tveitavannet med badeplass

Vi har fått melding om sannsynlig forekomst av svømmekløe i Tveitavatnet på Askøy. Det oppleves kløende utslett etter å ha badet i nordøstlige del av Tveitavannet  (området markert med rød sirkel på kartet).

I følge register på FHIs temaside om svømmekløe er dette ikke tidligere registrert i vann på Askøy.

Hva er svømmekløe?

Svømmekløe er et kløende utslett som kan oppstå etter bading i ferskvann. Utslettet er en reaksjon som forårsakes av ikter og forekommer helst i vann over 20 grader.

Les mer, og se bilder, på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet: Svømmekløe (cercariedermatitt)

I artikkelen vil du også finne råd om behandling og forebygging.

Les mer om badeplasser og vannkvalitet på vår hjemmeside.