Velkommen til Askøy kommune

Vannledningsbrudd på Erdal

Det har dessverre vært et vannledningsbrudd på Erdal i dag (onsdag). En entreprenør har gravd over en ledning. Les mer under nyheter nedenfor, eller klikk her.

Problemer med sentralbordet (56 15 80 00)

Vi beklager, men vi har problemer med innkommende samtaler til sentralbordet også i dag. Du kan finne telefonnumrene til våre ansatte ved å klikke her

 

St.hans bålPlanlegger du å brenne bål sankthansaften? Da må du melde det til Askøy brann og redning. Meldingsskjemaet er bare en informasjon til brannvesenet og krever ingen behandling. Dersom brannvesenet har behov for flere opplysninger tar de kontakt.
 
Fyll ut skjema: Melding om ST.hans bål

For brenning av sankthansbål gjelder følgende retningslinjer:

1. Bålet meldes til brannvesenet via elektronisk skjema.
 
2. Grunneiers tillatelse må innhentes
 
3. En voksen person skal være ansvarshavende
 
4. Ansvarshavende skal sørge for tilstrekkelig slokkevann og at bålet holdes under kontroll
 
5. Bålet skal slukkes forsvarlig og bål rester fjernes
 
6. Bålet skal holdes i tilstrekkelig avstand fra bebyggelse og vegetasjon
 
7. All bålbrenning skjer på eget ansvar og utgifter til eventuell utrykning kan bli belastet den ansvarlige
 
8. Bålet skal kun inneholde rent trevirke, det er forbudt å brenne avfall
 
9. Brannsjefen forbeholder seg rett til å nekte bålbrenning på øyeblikkelig varsel dersom værforholdene eller andre forhold skulle tilsi dette.
 
Det vil ikke bli gitt tillatelse til å brenne bål andre datoer enn sankthansbål i.h.h.t til Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner vedtatt av Askøy kommunestyre 21.09.2006 med hjemmel i forurensingsloven av 13.mars 1981 nr. 6 § 9.