Illustrasjon av klubbe, Foto av Wesley Tingey på Unsplash

Vil du være meddommer? Da kan du nå melde din interesse.

Våren 2020 skal det velges nye meddommere til Bergen Tingrett og Gulating lagmannsrett, i tillegg til jordskiftedommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024.

Som meddommer vil du være med å ta avgjørelser i rettsaker.

Hvem kan bli meddommere?

  • Du er folkeregistret i Askøy kommune
  • Du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 1. januar 2021
  • Du snakker og forstår norsk
  • Du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
  • Utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn
  • Utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli foretatt vandelskontroll.

Informasjon

Mer informasjon om vervet kan du finne her: Norges domstoler

Hvordan bli meddommer?

Hvis du ønsker å være meddommer i perioden 2021-2024 kan du melde din interesse her: Forslag til kandidat til meddommer.

Spørsmål?

Du kan også ta kontakt med politisk sekretariat

E-post:

Telefon: 56 15 81 00