Askøy rådhus

Askøyværingene er ikke fornøyde med Askøy kommunes evne til å levere rent drikkevann. Det viser spørreundersøkelsen som Respons Analyse har gjennomført for kommunen.

- Vi har nylig vært gjennom en alvorlig svikt i våre egne drikkevannleveranser. Derfor er vi opptatt av å forbedre vannleveransene og samtidig bygge opp igjen den tilliten vi har mistet etter 6. juni 2019, da vi oppdaget at drikkevannet var forurenset, sier kommunikasjonssjef Dag Folkestad.

Kommunen tok raskt initiativ til å måle hvilken tillit askøyværingene har til kommunens tjenester generelt og til vannleveransene spesielt.

- Ved å måle denne tilliten på en så objektiv måte som mulig, kan vi også følge med på utviklingen over tid når vi gjennomfører nye målinger, sier Folkestad. Han er ikke overrasket over at innbyggerne er kritiske til kommunens leveranser på dette tidspunktet.

Spørsmål om drikkevannsleveransen

800 askøyværinger fikk følgende spørsmål:

På en skala fra 1 til 10, der 1 betyr svært dårlig og 10 svært godt – hvilket inntrykk har du av Askøy kommunes evne til å levere rent drikkevann til kommunens innbyggere?

 • Askøyværingene er ikke fornøyde med Askøy kommunes evne til å levere rent drikkevann. Godt over 80 prosent av de spurte gir karakterene fra 1 til 5, og plasserer altså Askøy kommune på den nedre del av tilfredshetsskalaen. Kun 15 prosent gir karakterene fra 6 til 10.
 • Lavest gjennomsnittskarakter finner vi på Kleppestø-området, og det området som er dekket av Kleppe vannverk.
 • Kvinner er mer kritiske enn menn, og de under 60 år er mer kritiske enn de over 60 år.

 

Bilde fra undersøkelsen som spør hvilket inntrykk har du av Askøy kommunes evne til å levere rent drikkevann til kommunens innbyggere.

 

 Spørsmål om kommunens tjenester generelt

Askøyværingene fikk også spørsmål om kommunens tjenester generelt:

På en skala fra 1 til 10, der 1 betyr svært dårlig og 10 svært godt – hvordan mener du Askøy kommune generelt håndterer sine tjenester overfor innbyggerne i kommunen?

 • I alt 60 prosent av de spurte gir karakterene fra 1 til 5 på en skala fra 1-10. Det betyr at 60 prosent plasserer Askøy kommune på den nedre del av skalaen når de evaluerer kommunens håndtering av kommunale tjenester overfor innbyggerne.
 • I alt 37 prosent av de spurte gir karakterene fra 6 til 10, plasserer Askøy kommune på den øvre del skalaen.
 • Det er i gjennomsnitt områdene Kleppestø og Follese/Hetlevik som gir de dårligste karakterer til Askøy kommune.
 • Som et generelt trekk viser undersøkelsen at askøyværingene er mer fornøyde jo lengre nord på Askøy man bor.

  Spørsmål om kommunens tjenester generelt

 

Spørsmål om hva man er mest fornøyd med

Undersøkelsen inneholdt også et åpent spørsmål om hvilke tjenester man som innbygger var mest fornøyd med:

Hvilke tjenester i Askøy kommune er du spesielt godt fornøyd med?

 • Nesten 40 prosent av de spurte mener det ikke er noen spesielle tjenester man er fornøyd med i Askøy kommune.
 • I tillegg svarer nesten 20 prosent at man er usikre på hva man skal svare på dette spørsmålet.
 • Av de tjenestene som nevnes, er det skole og helse- og sosialtjenester som oftest nevnes at man er fornøyd med. I alt 10 prosent av de spurte nevner disse tjenesteområdene. Videre nevner 7 prosent barnehager og 5 prosent renovasjon og boss.
 • Menn synes å være mer kritiske enn kvinner

 Hvilke tjenester i Askøy kommune er du spesielt godt fornøyd med?

 

Om spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsen ble gjennomført som telefonintervju blant innbyggerne i Askøy kommune

 • Gjennomføring: 25.-27. juni 2019
 • Utvalg: Representativt utvalg på 800 personer over 18 år
 • Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetning i befolkningen
 • Feilmargin: +/- 2,5-3,5 prosentpoeng for hovedfrekvensene
 • Oppdragsgiver: Askøy kommune
 • Ansvarlig for gjennomføringen: Respons Analyse AS

- Hvis vi skal kunne styrke innbyggernes tillit til kommunen må vi ha måltall på hvordan det faktisk står til. Intensjonen vår er å gjenta denne undersøkelsen senere i år og kanskje følge opp med tilsvarende undersøkelser i årene som kommer. Det tar tid å bygge tillit, sier rådmann Eystein Venneslan.