Telefonrør

Fra og med mandag 27. april vil åpningstiden på koronatelefonen bli endret.

Telefonen besvares hver dag klokken 08.00 – 15.30.

Telefonen vil være stengt på offentlige høytidsdager, i første omgang 1. mai, 17. mai og Kristi himmelfartsdag.

Telefonnummeret er fortsatt det samme: 56 15 57 57

Årsaken til redusert åpningstid på koronatelefonen, er at helsesykepleierne skal øke opp sin drift på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten til tilnærmet normal drift.

Det vil bli samme tilbud som tidligere på teststasjonen.