Kokevarselet for alle abonnenter til Kleppe vannverk oppheves fra mandag 16. september. Det betyr at du nå kan drikke vannet fra springen igjen. Vi anbefaler alle abonnenter å spyle ut sin private vannledning ved å tappe kaldt vann så nær hovedinntaket som mulig, for eksempel utekran. Ved misfarget vann la det renne til det klarner. 
 
Vi har fulgt planen for utfasing av 125-bassenget, alle varslede tiltak er gjennomført og grundig testet ut. 

Hvilke tiltak er gjort for å koble ut høydebasseng Øvre Kleppe 125?

  • Omkobling av områder til Ingersvatn vannverk
  • Forsyne områder via andre ledninger enn normalt
  • Forsyne områder fra andre høydebasseng enn normalt
  • Endring av trykksoner
  • Etablering av nye reduksjonsventiler
  • Etablering av midlertidige vannledninger oppå bakken (dobbel sikring ved vannledningsbrudd)
  • Etablering av ny pumpestasjon innvendig i Kleppe vannverk
I ettertid er det nødvendig med ytterligere tiltak på ledningsnettet for å forbedre sikkerheten i vannforsyningen. Blant annet skal det etableres en ny vannledning gjennom tunnelen som i dag er høydebasseng Øvre Kleppe 125.  

Vedrørende Nipa høydebasseng

Nipa høydebasseng (Hetlevik) er nå det siste fjellbassenget som er i bruk, det settes ut av drift i løpet av september.