Askøyhjelpen er et prosjekt vi har laget for å se på hvordan vi skal tilby nødvendig psykisk helsehjelp og rustjenester for innbyggerne våre.

4. februar ble prosjektet sparket igang med en stor samling: