Guro Heggholmen ble tildelt likestilling- og mangfoldsprisen 2018

Har du kandidatert til vår likestilling- og mangfoldspris for 2018?

Formålet med Likestilling- og mangfoldsprisen er å stimulere til økt innsats for å fremme likestilling mellom individene uten hensyn til kjønn, etnisk tilhørighet, religionstilknytning, funksjonshemming eller seksuell legning.

Hvem kan nomineres?

Prisen kan tildeles offentlige etater/institusjoner, organisasjoner, bedrifter eller enkeltpersoner som har gjort en særlig innsats for likestilling- og mangfoldsarbeidet i Askøy kommune.

Det er flere måter å sende inn forslag på kandidater:

Eget skjema, som du finner her.

E-post til

Brev til Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.

Frist for innsending av kandidater er 10. april 2019.

I fjor var det Guro Heggholmen (bildet) som fikk prisen. Les mer om henne, og hvorfor hun vant, i BT Junior her.