Bilde av vannkran

Hvordan jobbes det med sikker vannforsyning til innbyggerne på Askøy?

Vi har vært gjennom en tøff og alvorlig sommer, der vannet til abonnenter ved Kleppe vannverk forårsaket et større smitteutbrudd.

Hva gjøres for å sørge for at dette ikke skal skje igjen?

Det er noe av det du kan få svar på under informasjonsmøtene.

Vi holder to møter:

  • onsdag 18. september klokken 19-21 på Kleppe bedehus
  • torsdag 19. september klokken 19-21 på Follese skole

Innholdet på møtene er det samme. Det arrangeres to ganger, for å møte innbyggerne på ulike steder. Det gir også kortere reisevei.

Velkommen.