Koronavirus FHI

I beredskapsmøte i dag 12.3.20 ble det bestemt at alle sykehjem på Askøy stenger for besøkende inntil videre. Dette gjelder Kleppestø sykehjem, Ravnanger sykehjem og Ask omsorgssenter.

Det er kun i spesielle tilfeller besøkende vil være tillatt, og dette vil avklares i dialog mellom sykehjemmet og nærmeste pårørende.

Årsaken for begrensningen er at beboere og brukere i sykehjem er i risikogruppen.

 

Ta kontakt med sykehjemmet hvis du har spørsmål;

 

 Besøkende til omsorgboliger

For besøkende til omsorgsboliger for eldre gjelder de generelle rådene om å unngå besøk hvis du

  • har symptomer
  • har vært på reise til risikoområde
  • har vært i kontakt med noen som kan være smittet

For besøk til omsorgsboliger innen tjenester til utviklingshemmede og rus- og psykiskhelsetjeneste må pårørende ta kontakt med boligen for nærmere avklaring.

Lukker fellesområder i omsorgsboliger 17.3.20

Vi følger opp Helsedirektoratetes presisering om at fellesområder i omsorgsboliger inkluderes i besøksrestriksjonene.

Det betyr at alle fellesområder i de ulike omsorgsboligene ikke skal benyttes av noen besøkende, inkludert pårørende, frivillige og andre som leverer tjenester eller aktivitetstilbud slike steder.