Vann i kopp lite

Alt har gått etter planen, og det har gått rast. Siden smitteutbruddet som ble oppdaget 6. juni har vi nå fått stengt ned alle våre fjellbasseng.

I uke 39 ble Nipa fjellbasseng stengt, mens 125-bassenget ble stengt 16. september og 168-bassenget 7. juni. Det er et viktig tiltak som vil redusere risikoen for uttrygt vann i kommunen.

Fast kloring i drikkevannet avsluttes

Helt siden vi fikk problemer med bakterier i 168-bassenget i sommer, har det vært ekstra kloring av drikkevannet.

Mengden har vært innenfor kravene i Drikkevannsforskriften, men vi vet at kloringen gjør at smaken påvirkes. Jo nærmere renseanlegget, jo mer påtrengende er kloren. Det forstår vi gjør at mange vegrer seg mot å drikke vannet.

Klor har en viktig funksjon når det gjelder å motvirke bakterier i vann. Nå når Nipa fjellbasseng er koblet ut, vil også den ekstraordinære kloringen avsluttes.

Klor vil fortsatt være en reservebarriere om det oppstår problemer, men ikke som fast tilsetning ved renseanleggene på Askøy. Ved en normalsituasjon vil de andre barrierene på vannrenseanleggene være tilstrekkelig.

Informasjonsmøter

18. og 19. september avholdt vi to informasjonsmøter om sikker vannforsyning. Det var nyttige tilbakemeldinger som kom på møtene, gode spørsmål og gode diskusjoner. Dette er innspill vi tar med i det videre arbeidet for å drive enda bedre service for innbyggerne.

Les mer om hva som er gjort med vannforsyningen siden i sommer på denne siden: kokevarsel opphevet for hele Kleppe vannverk.