Hva har skjedd med bibliotekene? Før var det kun mulig å låne bøker, sitte musestille og helst ikke bry noen. I dag er bibliotekene blitt lokalmiljøets hjerte, samlingssted, fritidsklubb og arrangør av tilbud for alle generasjoner.

Det gjelder også Askøy folkebibliotek.

Gode besøkstall

5862 på arrangement

68 387 bøker utlånt

86 112 besøkende i lokalet

Et sted for alle

Folkebibliotekloven sier at bibliotekene "skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt", og folkebibliotekenes oppgave er "å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet."

- Vi har et variert tilbud til både barn, ungdom og voksne. Hos oss kan du låne både kano, fiskestenger, redningsvester, e-bøker, bøker, lydbøker, tidsskrifter, musikk, språkkurs, spill og filmer. Du kan også lese aviser og tidsskrifter i biblioteket. Finner du ikke det du er ute etter, kan vi låne inn fra andre bibliotek. Bøker du selv har lånt på et annet bibliotek, kan leveres hos oss. Vi har bygdebøker og lokalhistorie for Askøy. Vi har også trådløst nett, lesesal for studenter og grupperom, forteller biblioteksjef Irene Hantveit på Askøy folkebibliotek.

- Og vi har betjent åpningstid seks dager i uka, slik at flest mulig skal få et godt tilbud. Flertallet besøker oss mens vi er her med betjening. Det gir innbyggerne et bedre tilbud, legger Hantveit til.

Viktige for lokalmiljøet

Før var det forfatteren og boka som sto sentralt på bibliotekene. Nå har bibliotekene overtatt flere funksjoner og blitt mye mer enn de var.

Facebook og aktivitetskalender

Følg Askøy folkebibliotek på Facebook

Eller sjekk arrangementene til biblioteket på arrangementskalenderen Det skjer Askøy.