Byggesak illustrasjonsfoto

Undersøkelse viser at det er stor variasjon i tilfredshet med byggesaksavdelingen.

Vi har fått resultatene fra en uavhengig brukerundersøkelse om byggesaksavdelingen og behandling av byggesaker i kommunen. Undersøkelsen viser at 40 prosent av brukerne er «fornøyd» eller «svært fornøyd» med byggesaksavdelingen.

Likevel en stor andel som ikke har et like positivt inntrykk av byggesaksavdelingen. I undersøkelsen kommer det frem at raskere og mer forutsigbar saksbehandling er ifølge brukerne det viktigste Askøy kommune kan gjøre for å forbedre tilfredsheten saksbehandlingen.

- Vi er glad for at 40 prosent gir oss så gode tilbakemeldinger, men vi skulle selvfølgelig ønske at tallet var enda høyere. Vi skal nå sette oss grundig inn i rapporten og de tilbakemeldingene som kommer der for å se hvordan vi kan forbedre oss, sier fagleder Seksjon for byggesak og private planer Iris Bjørnseth.

Klarspråk

Ofte kan språket i byggesaker være tungt og preget av juss. I undersøkelsen trekkes det frem av brukerne at de skriftlige tilbakemeldingene fra kommunen i byggesaksprosessene er tydelige og gode.

- Vi har jobbet mye med å få et så klart og forståelig språk som mulig i vår kommunikasjon med innbyggerne. God kommunikasjon mellom innbyggerne og oss er en viktig brikke i en god byggesaksavdeling. Det er hyggelig å se at brukerne trekker dette frem som positivt, sier Bjørnseth.

 

Ønsker mer dialog

I undersøkelsen trekkes uforutsigbarhet frem som et moment som trekker ned totalinntrykket av avdelingen. Flere av de profesjonelle aktørene sier ifølge undersøkelsen at de ønsker bedre dialog med kommunen og at et informasjonsmøte mellom næringen og byggesaksavdelingen hadde vært nyttig. Nå ønsker byggesaksavdelingen å invitere utbyggerne inn til møte.

- Vi har gjennomført informasjonsmøter med de profesjonelle aktørene tidligere og har god erfaring med dette. Når det kommer frem i undersøkelsen at de ønsker mer av denne typen møter, er vi selvfølgelig åpen for det. Vi håper å få i stand et møte med dem om ikke lenge.

Vil ha både digital og personlig kontakt

Over halvparten av de som har hatt saker inne det siste året brukte kommunens hjemmeside for å finne informasjon om byggesaksprosessen. Kommunens hjemmeside er med det den mest brukte informasjonskanalen. Likevel viser undersøkelsen at brukerne i større grad ønsker personlig kontakt med saksbehandlerne gjennom telefon og e-post.

- Det er positivt at så mange bruker hjemmesiden vår til å finne informasjon om byggesaksprosessen og for oss er det viktig å finne en god balanse her. Vi ønsker å gjøre hjemmesiden enda bedre, slik at det skal være lett for brukerne å finne den informasjonen de trenger. På den måten kan vi frigjøre tid hos saksbehandlerne til å behandle saker og svare på mer kompliserte spørsmål. Å kombinere gode digitale tjenester med personlig oppfølging av saksbehandler vil være viktig også fremover, sier Bjørnseth.

Undersøkelsen er gjennomført av konsulentbyrået NOR PR og består av et elektronisk spørreskjema som ble sendt ut til alle brukerne av byggesaksavdelingen i Askøy kommune det siste året. I tillegg ble det gjennomført telefonintervjuer med et utvalg av profesjonelle utbyggere som har hatt byggesaker på Askøy.