Kleppe vannverk illustrasjonsfoto
Fredag 6. september arrangerte vi, i samarbeid med Fylkesmannen, evalueringsmøte for handteringa av smitteutbrotet i sommar. Hovudtema var å sjå på samhandlinga og samvirket mellom dei mest sentrale aktørane. 

Referat og meir informasjon

Les heile saka, og referatet på heimesida til Fylkesmannen: Evaluering av handteringa av snitteutbrotet på Askøy