Illustrasjon oversikt over hva du trenger å ha i hus

 

Hvert år arrangeres egenberedskapsuka, et landsomfattende fokus på hva du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte.

Målet med egenberedskapsuka er å øke din kunnskap om egenberedskap, slik at du kan gjøre fornuftige forberedelser.

Anbefalinger

Myndighetene anbefaler alle husstander i Norge å ta enkle grep for å sikre egen beredskap.

«Du er en del av Norges beredskap»

Det er parolen som egenberedskapskampanjen bærer, i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Som DSB informerer om, så kan uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger føre til at du mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer.

Sjansen er ikke nødvendigvis stor, men slikt kan skje og da bør du være forberedt. Med et lite reservelager av vann, mat, medisiner og varmekilder, slik bildet i denne artikkelen illustrerer, er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager.

Her finner du alle råd

DSB har samlet alle beredskapsråd på nettsiden Sikkerhverdag.no. Vi oppfordrer deg til å sette deg inn i rådene og kunnskapen som er å finne der, og ruste deg opp i henhold til rådene.

Hvis du har lyst å ta en litt grundigere gjennomgang av din egen beredskap, kan du ta en titt i brosjyren «Sjekk din egenberedskap» fra DSB.