Hjemmesykepleier går inn i hus

Fra 9. desember 2019 vil hjemmetjenestene være organisert i tre avdelinger: Nord, Midtre og Sør. Dette betyr at vi avvikler avdeling Øst og at de geografiske grensene for den enkelte avdeling blir endret.

Alle tjenestemottakere som har fått sine tjenester fra avdeling Øst blir informert om endringene og om hvilken avdeling de vil få tjenester fra.

Alle tjenestemottakere får de samme tjenestene som tidligere, men må nok beregne å møte noen nye ansatte.


Telefontid

Vi minner om at avdelingene har telefontid hverdager klokken 08.00 - 09.00 og klokken 13.30 - 14.30.

Avdeling Sør - 56 15 57 90

Avdeling Midtre - 56 15 57 00

Avdeling Nord - 56 15 85 81

Tjenestemottakere og personer med fullmakt kan i tillegg kontakte tjenesten via helsenorge.no.