Illustrasjonsfoto Vigolo logo fra hjemmesiden

Askøy kommune har, etter gjennomført konkurranse, til hensikt å tildele kontrakt på nytt oppvekstadministrativt system til Vigilo.

Felles løsning for oppvekst

Systemet skal betjene og brukes både av skole, SFO og barnehage. En felles løsning vil bidra til effektivitet og rasjonell drift for hele sektoren.

Alle de ulike interessentene skal ivaretas: elever, barn, foreldre, ledere på flere nivå, administrasjon, økonomi og regnskap, i tillegg til deler av personalforvaltning. App-delen, som Bergen kommune har hatt problemer med, er altså bare en liten del av systemet.

Erstatter tidligere system

Det nye administrative systemet skal erstatte bruken av Itslearning, WIS (som brukes i skole nå), IST (som brukes i barnehagene), ePhorte (sak- og arkivsystem) og Transponder (som er SMS-meldingssystemet til skolene).

Hva med problemene Bergen kommune opplevde?

Mange vil spørre seg om det omtalte sikkerhetsbruddet som nylig skjedde i Bergen vil kunne skje i Askøy. Vi har naturlig nok ikke fullt innblikk i hva som har skjedd i Bergen, men kan si følgende:

 • I Askøy har vi rutiner for «vasking» av lister (navn og adresser) som skal brukes i administrative systemer.
 • Vi tenker å sperre felter/enkeltindivider slik at informasjon ikke kan overskrives ved fellesdataimport.
 • Vi viser også til skriv fra Skatteetaten som leverer folkeregisteropplysninger til kommunene, datert 31. oktober, der det blant annet står «For barn som bor på hemmelig adresse vil feltene foresatt 1 og foresatt 2 ikke inneholde opplysninger.»
 • Vi regner med videre dialog her vil klargjøre hvordan samhandlingen mellom Skatteetaten og kommunen vil skje i fremtiden.

Brukervennlig

Vigilo vurderes som det mest brukervennlige og intuitive systemet. Ikoner og menyer er innbydende, ryddige og forståelige for brukerne. Løsningen er blitt presentert i sanntid og Vigilo scorer best på viktige punkt som gjelder barnehage. Timeplanprogrammet for skole fremstår som et godt pedagogisk verktøy og et effektivt styringsverktøy.

Vigilo leverer gode og fleksible løsninger knyttet til integrasjoner mot aktuelle fagsystemer og offentlige systemer og registre. Kommunen vurderer også Vigilos opplegg for service og implementering for god.

Personvernopplysninger

For øvrig har vi i anskaffelsen fulgt Datatilsynets anbefalinger. Vi vil inngå databehandleravtale med ny leverandør, som vi også har med alle leverandører av digitale tjenester/programvarer til barnehage og skole. Vi følger GDPR (ny personvernlovgivning av juli 2018), og all data er lagret innenfor EU/EØS.

Se gjerne disse linkene for mer informasjon om dette: 

Virksomhetens plikter

Informasjonssikkerhet og internkontroll


Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser. I utgangspunktet meldte seks leverandører seg på ved kvalifikasjonsfristens utløp. Vi mottok tilbud fra fire leverandører:

 • Visma Enterprise AS
 • Vigilo AS
 • IST International Software Technology AS
 • Barman Hansen AS

Sistnevnte ble ikke med i forhandlinger - dette i felles forståelse. Vigilo ble etter vurdering rangert som nummer 1 – beste tilbud. Som nummer 2 kom Visma, og IST ble rangert som nummer 3.

Tildelingskriterier og vekting

 • Funksjonalitet 40 prosent
 • Totalpris 40 prosent
 • Integrasjoner 10 prosent
 • Prosjektgjennomføring 10 prosent