Utdanningsdirektoratet sendte 8.mai 2020 ut en revidert nasjonal smittevernveileder for barnehager.

Det er viktig for oss i barnehagene å etterkomme alle anbefalingene i den nasjonale smittevernveilederen, og opprettholde de strenge smitteverntiltakene som er innført inn til videre.På denne måten sikrer vi et barnehagetilbud som er så trygt og godt som mulig for barn, for foreldre og ansatte under det pågående covid19-utbruddet.


Åpningstider

Vi har valgt å videreføre en redusert åpningstid i de kommunale barnehagene fram til 19.juni 2020, i første omgang.
Åpningstiden vil være fra kl. 8 – 15.30. Redusert åpningstid gir barnehagene en bedre mulighet til å sikre at alle anbefalte smitteverntiltak gjennomføres, og at de ansatte gjøres i stand til å følge opp det som pålegges dem å utføre.


Foreldre med samfunnskritiske oppgaver

For foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særskilte behov, vil det fortsatt være et barnehagetilbud om ordinær åpningstid. Men det er viktig at foresatte har dialog med barnehagen, og melder fra om tidspunkt for levering og henting av barn.
Vi vil også oppfordre til at foreldre kun benytter seg av ordinær åpningstid de dagene og tidene de har behov for det. På den måten hjelper man til med å få en presset barnehagehverdag til fungere bedre for alle parter.

Les mer om status i Barnehagesektoren her.


Til slutt, en STOR takk til alle som bidrar under koronakrisen, dere er alle gull verdt! :-)