Vi følger den oppsatte planen for trinnvis oppheving av kokevarselet. Fra torsdag 5. september kan de som bor i følgende områder drikke vannet fra springen: 
 
 • Olahaugen
 • Solhola
 • Strand
 • Deler av Kleppestø
 • Holmedalen
 • Myrane
 • Lønvarden
 • Deler av Krokåsdalen
 • Flagget
 • Deler av Kvernhusdalen
 • Basneset
 • Deler av Hetlevik

Se oversikt over områdene merket med gult i kartet under.

Spyl ut private vannledninger

Vi anbefaler alle abonnenter å spyle ut sin private vannledning ved å tappe kaldtvann så nær hovedinntaktet som mulig, for eksempel utekran. Ved misfarget vann la det renne til det klarner. 

Fortsatt kokevarsel for noen

De som bor i området merket med rødt, må fortsatt koke vannet. Vi takker for samarbeidet og beklager ekstraarbeidet dette påfører deg og din familie.

Arbeidet med å fase ut høydebassenget som forårsaket problemene pågår for fullt. Det er planlagt opphevet 16. september.

For mer informasjon om arbeidet som er utført, se https://askoy.kommune.no/nyheter/kokevarsel-for-deler-av-forsyningsomradet-til-kleppe-vannverk
 

pdf Oversiktkart plan for oppheving av kokevarsel (5.42 MB)

pdf Delområde 1 - Kleppestø, Myrane, Holmedalshammaren, Olahaugen (3.73 MB)

pdf Delområde 2 - Kvernhusdalen, Lønvarden, Flagget, deler av Krokåsdalen (8.39 MB)

pdf Delområde 3 - Kleppestø, Krokås, Juvik, Horsøy, deler av Hetlevik og Basneset (9.12 MB)