Ingersvann vannrenseanlegg

Bytte av filtersand ved Ingersvann vannbehandlingsanlegg er ferdigstilt og arbeidet er utført som planlagt.

Filterkassene er kontrollert, sammen med dyser, rørinstallasjoner og luftere. Det er lastet inn nytt støttelag, vannverksmarmor, filtersand og antrasitt, anslagsvis 250 tonn til sammen.

Endringer i forsyningsområdene

Som infomert i forkant, så har det vært endringer i forsyningsområdene de dagene arbeidene har pågått.

Behovet for endringer har avtatt etter hvert som det er kommet ny filtermasse i drift. Alle endringer er tilbakestilt mellom hvert økt for å sikre nok og godt vann til alle.

Bedre vannkvalitet

Når arbeidet nå er ferdig er alt tilbakeført til det ordinære. Vannkvaliteten er blitt bedre og vi vil i en periode ta vannprøver i fra prosessen, utover de vannprøvene som blir tatt ukentlig.