Hageslange

Noen steder rapporteres det om redusert trykk i springen.

Det er et tegn på at det i perioder brukes mer vann fra ledningsnettet enn vi klarer å levere. Det betyr ikke at det går tomt (som i 2018), men at forbruket er så høyt at trykket faller.

Les mer om våre vannverk, og om å bruke vann bevisst: Bruk vannvett