Med fjorårets vannkrise frisk i minne ønsker vi å være føre var og varsle at behovet for vannsparing øker i takt med det fine været.

Får ikke vann ut til alle

Noen steder rapporteres det nå om redusert trykk i springen. Det er et tegn på at det i perioder brukes mer vann fra ledningsnettet enn vi klarer å levere. For at det skal være vann til alle, anbefaler vi at folk er sparsomme og bruker vannet bare til de mest nødvendige oppgavene.

Plener tåler lite vann om de er anlagt rett, basseng trenger ikke nytt vann hver dag eller uke. Og må bilen være nyvasket hele tiden?

Vi forstår godt at du må vaske huset før du maler. Det er nødvendig. Men ikke sløs.

Informasjon om de ulike vannverkene

Vi har tre vannverk på Askøy. Her er en oversikt over hvert enkelt, og en liten tilstandsrapport.

Oksnes vannverk

  • Kilden er i år som i fjor godt oppfylt.
  • Vannrenseanlegget og ledningsnettet er presset ved periodisk store uttak.
  • Enkelte områder kan også oppleve sterkt redusert trykk.

Ingjerdsvatnet vannverk

  • Overføringslednigen som ble lagt fra Askevatnet til Ingjerdsvatnet i fjor leverer vannmengder tilsvarende det som forbrukes på nettet.
  • Vannverket er tett på maksimalt utnyttet på produksjonssiden.
  • Ledningsanlegget og bassengene som leverer vann i springen er fortsatt det samme – kritisk i en belastet situasjon.

Kleppe vannverk

  • Det overføres i overkant av en tredjedel av vannuttaket i kilden fra Ingjerdsvatnet. Det er med på å redusere senkningen av kilden.
  • Vannrenseanlegget har god kapasitet, men blir påvirket av at vi har noe redusert bassengkapasitet.
  • Vannrørene tilknyttet Kleppe vannverk kan enkelte steder, ved store uttak, gi redusert trykk.

Vær bevisst

Hjelp til med å holde forsyningen av vann på et normalt nivå ved å vurdere vannforbruket ditt. Det sparer miljøet, sikrer vann til alle og bidrar til at vi ikke trenger å iverksette ytterligere tiltak med en gang.

Se video fra Kleppe vannverk