thumbnail Illustrasjonsfoto lagerlokaleVi har behov for å leie lokaler til hjelpemiddellager fra sommeren 2020. Det kan også være aktuelt å leie lokaler til Frisklivssentralen, og det er mulig for eier å tilby lokaler til en eller begge funksjoner.

Spesifikasjon Hjelpemiddellager

 • Lagerplass minimum 230 m2: urent/retur på 30 m2, øvrig med tilgang til verksted/arbeidsbenk
 • Kjøreport 3,5 x 3,5 m (tilgang til både rent lager, urent lager og vaskerom)
 • Vaskerom min 12 m2 (helst 25 m2, egen utgang ut, samt dør inn til lager)
 • Kontorplass 4 stk pluss lunsjrom m/minikjøkken/ oppvaskmaskin
 • Toalett samt garderobe m/dusj
 • Plass til container til brukte hjelpemiddel og papp
 • Lokale til henting og retur av korttidshjelpemiddel

Spesifikasjon Frisklivsentralen

 • Plassering med nær tilgang til offentlig transport med hyppige avganger
 • Treningssal med dusj/toalett (minimum 100kvm sal/22 pers.)
 • Kan være treningssenter eller forsamlingslokaler
 • Undervisningslokaler/samlingslokale for opptil 45 personer (ca. 90kvm), tilgjengelig på dagtid
 • Tilgang til data/nettverk, lydanlegg, tekjøkken
 • Min. fire enkeltkontorer, ev. flermannskontor til min. fire personer med min. to samtalerom i tillegg
 • Tilgang på undervisningsrom er en fordel, men ikke et krav

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til eiendomsavdelingen ved Cathrine Larsson-Fedde

Telefon: 56 15 82 88

Tilbud om leie av lokaler sendes til eller til:

Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø innen 15. april.