Eva Mikkelsen fagsjef barn og familie Askøy kommune

Barnas stasjon har åpnet på Askøy, i Frivilligsentralen i kjelleren på rådhuset. Dette er et tilbud for familier i sårbare livssituasjoner med minst ett barn i alderen 0-12 år, eller gravide.

Rask hjelp

Barnas stasjon er et lavterskeltilbud, uten behov for henvisning. Dermed kan familier få rask hjelp. Alle deltakere får et tilpasset opplegg etter familiens behov og mål, som familien ønsker å arbeide med.

Tale fra fagsjef barn og familie

Eva Mikkelsen (bildet) var en av talerne under åpningen:

Forholdet mellom politikk og administrasjon i kommunesektoren har aldri vært konfliktfritt. Politikerne og administrasjonen har ulike roller, oppgaver, arbeidsform - og ofte ulikt tidsperspektiv. Likevel har både dere politikere og vi i administrasjonen det samme overordnede mål - best mulig tjenester til innbyggerne. Det er derfor avgjørende for et godt resultat at forholdet mellom politikk og administrasjon blir preget av rolleforståelse og respekt heller enn maktkamp.

Etableringen av Barnas stasjon er et godt eksempel på et slikt samarbeid. Dere som politikere har sett på, og benyttet, oss i administrasjonen som redskapet for å få dette til.

Gjennom å be oss om å utrede en slik satsning, åpnet det mulighet for den dialogen og samskapingen som vi har hatt med Blå Kors. Dere har vært enstemmig positive til å prøve ut forslaget vi kom tilbake med, og det gjør at vi i dag kan feire åpningen av Barnas stasjon på Askøy.
Tusen takk for denne muligheten!

Når saken om etablering av Barnas stasjon ble behandlet i Utvalg for levekår, var det noen som stusset over det ansvaret Blå Kors ville ta i etableringen av tilbudet her på Askøy. Som en uttrykte: «Erfaringen min er at det finnes ikke noe som heter gratis lunsj!»

Og opplevelsen av det samarbeidet vi har med dere i Blå Kors kan muligens for utenforstående oppleves som for godt til å være sant. For meg som har vært så heldig å ha dialogen med dere siden våren 2018, kan jeg sette to streker under at dette er sant.
Dere har vært lyttende til hva vi som kommune beskriver er våre behov, foreslått muligheter og nye løsninger når veien mot målet måtte endres underveis. Og hele veien med målet om at dette skal komme familiene på Askøy til gode.

Vi gleder oss derfor til fortsettelsen av samarbeidet med dere!

En særlig takk til dere Kristin, Ingrid, Aasa, Anette og Inger som pådrivere i arbeidsgruppen for dette. Det er et privilegium å få jobbe sammen med kompetente og dyktige ansatte som brenner for det dere holder på med!

Med den trianguleringen mellom politikere, ansatte og Blå kors som har vært til nå, har vi laget et godt grunnlag for å kunne lykkes med den satsingen som nå startes opp.

Dette kan fort gå godt!

Underavdeling til Bergen

Barnas stasjon Askøy er en underavdeling til Bergen. Vil du lese mer eller spørre oss om noe? Klikk her: på Barnas stasjon Bergen.

Kontaktperson

Beate Moe Grimstad, virksomhetsleder

Telefon: 969 46 799