Askøypakken Lavik Haugland, foto Statens vegvesen

Det er til sammen ni punkter som er foreslått endret i søknaden fra prosjektledelsen for Askøypakken for strekningen Lavik-Haugland.

Statens vegvesen varsler naboene til fylkesveg 562 Lavik–Haugland at det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan for ny veg.

Les mer og se bilder på nettsiden til Askøypakken her.