Velkommen til Askøy kommune

Informasjon om kokevarsel for deler av Kleppe vannverk - oppdatert 13. september

Arbeid med utkobling av høydebasseng i fjell og plan for oppheving av kokevarsel. Les statusoppdatering her.

Askøypakken Lavik Haugland, foto Statens vegvesen

Det er til sammen ni punkter som er foreslått endret i søknaden fra prosjektledelsen for Askøypakken for strekningen Lavik-Haugland.

Statens vegvesen varsler naboene til fylkesveg 562 Lavik–Haugland at det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan for ny veg.

Les mer og se bilder på nettsiden til Askøypakken her.