Flere representanter

Kunnskapskommunen er en viktig samarbeidsarena for å få til god og samfunnsnyttig forskning for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Kommunene har store samfunnsoppgaver som skal møtes, og har derfor også førstehånds kunnskap om hvor utfordringene ligger.

Askøy er representert både i Styringsgruppen, ved rådmann Eystein Venneslan, og i kommunegruppen. Her sitter Anne Kjersti Drange, fungerende kommunalsjef levekår, og Liv Olsen, seniorrådgiver, fagavdeling helse og omsorg.

Innovasjon

Forskningsbasert innovasjon skal sørge for smarte og effektive løsninger for innbyggerne og deres ulike behov. Teknologi og digitalisering åpner for nye måter å styrke kvaliteten, eller nå flere innbyggere med tjenestetilbudet.

Hvordan vi jobber

I Kunnskapskommunen bygger vi bro mellom kommunen og forskningsmiljøene, og tilrettelegger for gode samarbeid som alle parter tjener på.

Samarbeidet ledes av Bergen kommune, og øvrige kommuner som er med er Radøy, Meland, Masfjorden, Vaksdal, Voss, Austrheim, Osterøy, Os, Lindås og Askøy. Kunnskapsinstitusjonene som er med i samarbeidet er Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, NORCE, Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Folkehelseinstituttet og VID vitenskapelige høgskole.

Mer informasjon

Vil du lese mer om Kunnskapskommunen? Gå inn på denne nettsiden, Kunnskapskommunen Helse og omsorg Vest.

Alle ansatte i Helse og omsorg-sektoren i Askøy kommune kan også komme med forskningshenvendelser. Det kan du lese om her: Forskningshenvendelser