Illustrasjonsfoto Kleppestø sykehjem

Det er nå kontroll over smittesituasjonen på Askøy, slik vi vurderer den per i dag - mandag 3. august.

- Vi kan gå tilbake til «vanlige» besøksrutiner, sier sykehjemsoverlege Ingvild Austbø.

Det var på lørdag 1. august at sykehjemmene på Askøy ble stengt, på grunn av to nye smittetilfeller på kort tid. Smitten var ikke tilknyttet sykehjemmene, men det var ønskelig å være føre var.

Lurer du, som pårørende, på om du kan komme på besøk? Ring sykehjemmet. Se besøksrutiner under.

Egenerklæring

For at vi skal ha oversikt over hvem som har vært på besøk og til hvilken beboer, og at besøk utføres i henhold til gjeldende retningslinjer, må besøkende lese og skrive under på en egenerklæring før besøket kan gjennomføres.

Skal du besøke noen på sykehjemmet, husk alle smitteverntiltakt.

Besøksrutiner

Retningslinjer ved besøk til beboer på sykehjem i forbindelse med koronapandemien

Generelle retningslinjer for besøk

 • Besøk må avtales på forhånd, fortrinnsvis via sms til avdelingen, så ringer avdelingen tilbake
 • Besøkende må være friske siste 14 dager, og ikke vært i nærkontakt med person med bekreftet Covid-19-smitte, ikke være i karantene eller isolasjon.
 • Besøkende må ikke ha vært i utlandet, heller ikke i såkalte «grønne» områder. Hvis man har vært på utenlandstur i grønne områder må man testes negativt for Covid-19 etter hjemkomst før en kan besøke beboer på institusjon. Eventuelt må det gå 10 dager etter hjemkomst før besøk til institusjon kan vurderes.
 • Besøkende må fylle ut egenerklæringsskjema som leveres på avtalt sted
 • Hold avstand til beboer i besøket, tilstreb minimum 1 meter
 • Unngå bruk av mobiltelefon under besøket, den kan være smittebærende
 • Beboer kan ta imot gaver, blomster og lignende, men ta ikke med mat som krever tilberedning.
 • Unngå fysisk kontakt med beboer
 • Husk god hånd- og hostehygiene

Innendørs besøk

For innendørs besøk ønsker vi at det fortrinnsvis er nærmeste pårørende, for eksempel ektefelle og barn, som kommer på besøk.

Andre forholdsregler er:

 • Besøkende blir møtt av besøksvert og fulgt til aktuelt besøks- eller beboerrom
 • Beboer kan ha besøk av maks 2 personer per gang
 • Besøk kan vare i inntil 45 minutter
 • Unngå kontaktflater hvis mulig (dørhåndtak, lysbrytere o.l.)
 • Hvis man underveis i besøket ønsker kontakt med besøksvert eller annet personale må beboers alarmknapp/ ringesnor benyttes.
 • Besøksvert følger besøkende til utgangen ved besøkets slutt

Utendørs besøk

Utendørs besøk foregår på sykehjemmenes uteområder eller nærområde. Det er ikke anledning til å ta beboer med på kjøretur.

Dersom vi får tilfeller der det mistenkes koronasmitte hos en beboer vil det på kort varsel kunne bli midlertidig stengt for besøkende til aktuell avdeling.

Dette vil vare inntil situasjonen er avklart. Friske beboere på aktuell avdeling, kan motta utebesøk i denne perioden.