Antimobbeprisen 2019 går til Hogne Mjelstad

Vi gratulerer Hogne Mjelstad med årets antimobbepris, "Et hjerte mot mobbing", for Askøy.

Det er andre gang vi deler ut en pris for antimobbearbeid. Årets prisvinner beskrives som en person som viser tydelig at han har tro på menneskene han møter.

Smittende energi

Mjelstad er en ambassadør med smittende energi, en som rett og slett sprer positivitet. Samtidig er han tydelig på hva negativ kommunikasjon kan gjøre med oss, både enkeltvis og som gruppe.

I ordførerens tale står det følgende

Å være en slik rollemodell har stor betydning for kommunens forebyggende arbeid mot mobbing.

Hogne er en brobygger. I praksis er han levende opptatt av å skape gode relasjoner. I møte med ungdommer er han en som ser og får fram deres egne positive ressurser.

Han har bred erfaring med ungdomsarbeid gjennom MOT, trivselslederprogrammet, som miljøarbeider på skoler og som aktiv i Mekkeriet. Ved at han møter ungdom på mange ulike arenaer og bygger nettverk, er han en ressurs som betyr mye for mange i vårt lokalsamfunn.

Hogne Mjelstad takker for prisen:

Takk fra Hogne (om du ikke kan høre talen i videoen)

- Jeg har vært ansatt i 10 år i kommunen, og har jobbet med unike mennesker. Mennesker som har sett meg, som har forventninger til meg, og har støttet meg hele veien.
De opplevelsene jeg har hatt gjennom 10 år i kommunen tar jeg med meg i møtet med ungdommene. De skal kunne stole på meg, jeg er med dem 7 dager i uka, 365 dager i året.
Jeg har møtt så mange flotte mennesker, blant annet gjennom MOT – trivselsprogrammet, Helsesykepleiertjenesten og Ungdomstjenesten. Tusen takk for at jeg har fått lov å være en del av dette.

- Jeg setter umåtelig stor pris på denne prisen. Nå legger jeg inn 5. giret og jobber videre med antimobbearbeidet.


Om antimobbeprisen "Et hjerte mot mobbing"

I kommuneplanens samfunnsdel står det klart og tydelig at Askøy skal være et helsefremmende samfunn der det jobbes systematisk og kunnskapsbasert for en helsefremmende utvikling for innbyggerne.

Askøy skal være en levende øy med levende og varme lokalsamfunn som gir trygge oppvekstsvilkår. Kommunens satsing på program for en mobbefri oppvekst har i seg tiltak som skal gjøre kommunes tjenester bedre når det gjelder konkret arbeid mot mobbing og annen krenkende atferd.

Partnerskap mot mobbing slår videre fast at barn og unge i Askøy har rett til et oppvekstmiljø uten mobbing. Barn og unge skal oppleve trygghet og inkludering på alle arenaer hvor de ferdes. Det er kjent at konsekvensene ved mobbing som ikke avdekkes og stoppes er alvorlige for alle involverte.

Alle voksne som omgås barn er derfor viktige rollemodeller og kan bidra med å se, handle og følge opp når noe uønsket skjer.

Antimobbeprisen skal tildeles for utmerket arbeid mot mobbing og krenkende atferd og er derfor et viktig bidrag i kommunens folkehelsearbeid.


Kriterier for tildeling av prisen

1. Prisen kan tildeles kommunale enheter, frivillige lag, organisasjoner og enkeltpersoner.

2. Prisen skal være i tråd med intensjonene i «Partnerskap mot mobbing» fra 2016.

3. Prisen kan tildeles for utmerket arbeid mot mobbing og krenkende atferd, enten som integrert og systematisk del av virksomheten/driften, eller ved særskilte ad-hoc kampanjer.

4. Prisen kan gis til enkeltpersoner som gjennom særlig god praksis har vist mot og evne til å fremme gode relasjoner mellom mennesker, bidra til fellesskap og hindre krenkende atferd og ytringer.

5. Resultatet av arbeidet/innsatsen vil bli vektlagt sammen med at det er vist eller kan vises i offentligheten.

6. Prisen består av et diplom og pengebeløp på 25.000 kroner for kommunale enheter, lag og organisasjoner eller 10.000 kroner for enkeltperson.

7. Alle innbyggere i Askøy kan fremme forslag til prisvinner.