Uønsket smak eller lukt av vannet?

Etter at kokevarselet ble opphevet for abonnentene ved Kleppe vannverk er det kommet tilbakemeldinger om at vannet kan ha uønsket smak og/ eller lukt.

Prøvetakingsprogrammet viser gode verdier på den kommunale delen av vannforsyningen.

Kommunen anbefaler derfor at de abonnentene som merker uønsket lukt og/ eller smak spyler ut sine private ledninger, gjerne på en utekran. Utspylingstid for å skifte ut alt vannet og for å spyle ut eventuelle partikler i stikkledningen vil variere. Rengjøring av siler i springer anbefales også.

Dette rådet gjelder for alle abonnenter – også ved Ingjersvatnet og Oksnes vannverk.
Vedvarer problemet anbefales det å ta kontakt med kommunen.

Ansvar for vedlikehold av vannledninger

Kommunen er ansvarlig for hovedvannforsyningen, mens den enkelte huseier er ansvarlig for ledningen fra tilkoblingspunktet (anboringen) og inn til boligen.

Er det flere eiendommer som deler samme ledning blir det en felles privat ledning. Det er de enkelte abonnentenes ansvar å holde sine vannledninger i stand og operativ til enhver tid. Lekkasjer må tettes og ledningen periodisk spyles ut. Ofte kan endret vannkvalitet stamme fra redusert kvalitet eller egenskap innvendig i ledningen.

Skissen nedenfor viser hvordan eierforholdet endrer seg i vannforsyningssystemet.

Vannledninger ansvarsområder