Træet skole fra luften

Det er påvist to nye smittede med Covid-19 i forbindelse med smitteutbruddet på Træet skole.

Det medfører at ett klassetrinn er satt i karantene til og med 21. september.

- De som blir satt i karantene, blir kontaktet av helsetjenesten. De trenger ikke ringe koronatelefonen eller legevakt, sier kommuneoverlege Kristin COtta Schønberg.

- Det er viktig at de som nå settes i karantene tar dette på alvor og holder seg hjemme, sier ordfører Siv Høgtun (H).

Totalt har 58 personer på Askøy fått påvist smitte siden 18. mars.

Brev til foresatte og ansatte

Skolesjefen og kommuneoverlegen har sendt  følgende skriv:

Til elevar, føresette og tilsette ved Træet skule.

Det er påvist nye smittede av covid 19 ved Træet skule, derfor har kommunelegen sett nokre elevar og tilsette ved skulen i karantene.

Skulen har sendt lister over nærkontaktar til helsetenesta i Askøy kommune. Dei som blir sett i karantene, blir kontakta av helsetenesta. Om du ikkje har blitt kontakta, er du ikkje nærkontakt, og treng ikkje å ringje koronatelefonen eller legevakt.

Andre som er tilknytt Træet skule, og som ikkje har blitt kontakta, er ikkje i karantene og treng ikkje å bli testa med mindre ein har symptom.

Elevar og tilsette som ikkje er sett i karantene, kan delta på fritidsaktivitetar som normalt. Likevel ber vi alle om å vera særleg merksam på å halde avstand til andre og ha god handhygiene. Har ein symptomer på sjukdom i luftvegane, skal ein halde seg heime.

Elevar og tilsette som er sett i karantene, kan vera saman med medlem av husstanden som normalt dersom man er symptomfri. Om den som er i karantene utviklar symptom, må koronatelefonen kontaktast.

Elevane som er i karantene vil få fjernundervisning i perioden. Ta kontakt med skulen på førehand om det er trong for å hente Chromebook eller anna utstyr.

Elevar og tilsette som ikkje er sett i karantene, møter på skule og SFO som normalt.

Venleg helsing,

Kristin Cotta Schønberg Kommuneoverlege i Askøy kommune

Anne-Merete Mærli Hellebø Skolesjef i Askøy kommune


 Slik smittesporer vi: