Nettportaler med informasjon og kart over norske kulturminner

Kulturminnesøk


Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om over 170.000 kulturminner og kulturmiljøer: Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Du finner alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Utforsk rundt hjemstedet ditt, eller dra på kulturminnejakt et helt annet sted.

 

Temakart - Kulturminnesøk


På Kulturminnesøk kan du søke etter steder, kulturminner eller emner, eller du kan utforske i kartet. Kjenner du til kulturminner som ikke er registrerte? Da kan du legge de inn i kartet og laste opp bilder. Du kan også legge til kommentarer, bilder og lenker på kulturminnene som allerede er registrerte.

 

 NB!-registeret


NB!-registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. Registeret omfatter 75 byer der sporene etter 1000 års byhistorie er kartfestet.

 

SEFRAK-registeret


SEFRAK er eit landsdekkjande register over eldre bygningar og andre kulturminne.

I Kartverket sitt eigedomsregister Matrikkelen kan du finne opplysningar om SEFRAK-bygningane, og innsynsløysinga Se eiendom er åpen for alle. Du kan også finne opplysningar om SEFRAK-bygg på nettstaden miljøstatus.no


 Kontakt avdelingen

Kontaktinformasjon for Kultur og idrett

Back to top