Gjennom Miljøløftet har Askøy kommune fått midler til å gjennomføre flere sykkeltiltak for å styrke tilretteleggingen for syklister i kommunen. 

Sykkel ved kleppestøsundetSykkel ved Kleppestøsundet. Foto: Askøy kommune

Trygg sykkelparkering

Askøy kommune ønsker å gjøre det enklere og tryggere å parkere sykkelen på Askøy. Det arbeides med å etablere trygge og låsbare sykkelparkeringer på Kleppestø og i Myrane.

Deleordning for el-sykkel

I Askøy kommune sin sykkelstrategi er det vedtatt at kommunen skal utrede mulighetene for å etablere en deleordning for elsykkel på Askøy. Tiltaket har fått navnet "Askøy-sykkelen". Det er foreslått å etablere en slik ordning mellom Myrane og Kleppestø. Tiltaket vil bidra til å gjøre el-sykler tilgjengelig for flere av kommunens innbyggere.

Back to top