Siste nytt

23.10.2023

I løpet av tirsdag 24.10 blir vegen nord i Kvernhusdalen åpnet for trafikk igjen (se bilde 1). Arbeidet i dette området har vært mer krevende enn antatt og dermed tatt noe lengre tid. Entreprenør beklager dette.

Etter at vegen i nord er åpen igjen, stenges vegen mellom innkjørselen fra Kvernhusdalen 24, 26, 28, 30, 32 og 34 til innkjørsel til Kvernhusdalen 29, 31, 33, 35 og 37 (se bilde 2). Vegen stenges tidligst onsdag 25.10. 

Vegen vil være åpen for gående og syklende.

Bilde 1Bilde 1: Illustrasjon som viser deler av vegen som åpnes igjen.

Bilde 2Bilde 2: Illustrasjon som viser deler av vegen i syd som stenges.

05.10.2023

Fra og med mandag 09.10.2023 blir det boring og sprengning syd i Kvernhusdalen i forbindelse med vegarbeidet. Dette arbeidet kommer til å foregå i området nær gangkulvert i syd (se bilde). Ved sprengning vil vegen bli stengt noen minutter, og det vil varsles med sirene. Vi vil tilstrebe at sprengning foregår utenom morgen- og ettermiddagsrush, slik at det får minst mulig konsekvens for de som ferdes i området. Vi beklager de ulempene dette medfører, og håper å bli raskt ferdig. 

Illustrasjon KvernhusdalenFlyfoto over Kvernhusdalen, som viser området hvor det skal pågå boring og sprengning.

 

22.06.2023

Arbeidet med ny gang- og sykkelveg i Kvernhusdalen startet opp i juni 2023. Vegen vil stå ferdig våren 2024. 

IMG 4270Tirsdag 20. juni markerte vi byggestart i Kvernhusdalen. Fra venstre: assisterende prosjektleder i Vassbakk & Stol, Sander Opheim, prosjektleder i Askøy kommune, Jan Egil Berland, og ordfører Siv Høgtun. Foto: Askøy kommune/Henriette Sandstå.

Hva

Det skal bygges ny gang- og sykkelveg langs eksisterende kommunalveg i Kvernhusdalen. Strekningen er omlag 660 meter. Askøypakken skal bygge gang- og sykkelveg fra Juvik til Haugland. Tiltaket vil dermed bli en del av et sammenhengende gang- og sykkelvegnett fra Kleppestø til Ravnanger, i tillegg til at det etableres en kobling til eksisterende gangveg over Stongafjellet mot Kleppestø. 

Hvor

Kvernhusdalen (kommunalveg 1158) mellom Juvik og Strusshamn. 

Hvorfor

Det mangler i dag trafikksikker infrastruktur for gående og syklende på strekningen. Vegen er skoleveg til Kleppe skole og tiltaket vil bidra til å gjøre det tryggere og enklere for elever å gå og sykle til/fra skolen. I tillegg vil boligområder som ligger i tilknytning til vegen få nytte av tiltaket gjennom en bedre gang- og sykkelforbindelse til butikk og fritidsaktiviteter. Tiltaket vil også gi et forbedret alternativ for gående og syklende til/fra kollektivterminalen på Kleppestø. 

Hvem

Askøy kommune er byggherre og driftsansvarlig etter endt prosjekt. 

Når

Arbeidet med vegen startet opp i juni 2023. Prosjektet er estimert å være ferdig våren 2024. 

Tegninger/dokumenter

Back to top