Siste nytt

08.08.2023

Mandag 14.08.2023, fra kl. 07.00, vil Kvernhusdalen være stengt mellom Askøy vannbehandlingsanlegg og til første innkjørsel mot nord (se skisse under). Boliger og bedrifter i Kvernhusdalen, syd for vannbehandlingsanelegget, må benytte seg av tilkomst syd ved Dyrdalskrysset. Vegen vil være fysisk stengt for gjennomkjøring. Gående og syklende får passere i et eget felt. Arbeidet er forventet å pågå i cirka fem uker. 

Grafikk KvernhusdalenSkisse som viser stengt veg i Kvernhusdalen. 

22.06.2023

Arbeidet med ny gang- og sykkelveg i Kvernhusdalen startet opp i juni 2023. Vegen vil stå ferdig våren 2024. 

IMG 4270Tirsdag 20. juni markerte vi byggestart i Kvernhusdalen. Fra venstre: assisterende prosjektleder i Vassbakk & Stol, Sander Opheim, prosjektleder i Askøy kommune, Jan Egil Berland, og ordfører Siv Høgtun. Foto: Askøy kommune/Henriette Sandstå.

Hva

Det skal bygges ny gang- og sykkelveg langs eksisterende kommunalveg i Kvernhusdalen. Strekningen er omlag 660 meter. Askøypakken skal bygge gang- og sykkelveg fra Juvik til Haugland. Tiltaket vil dermed bli en del av et sammenhengende gang- og sykkelvegnett fra Kleppestø til Ravnanger, i tillegg til at det etableres en kobling til eksisterende gangveg over Stongafjellet mot Kleppestø. 

Hvor

Kvernhusdalen (kommunalveg 1158) mellom Juvik og Strusshamn. 

Hvorfor

Det mangler i dag trafikksikker infrastruktur for gående og syklende på strekningen. Vegen er skoleveg til Kleppe skole og tiltaket vil bidra til å gjøre det tryggere og enklere for elever å gå og sykle til/fra skolen. I tillegg vil boligområder som ligger i tilknytning til vegen få nytte av tiltaket gjennom en bedre gang- og sykkelforbindelse til butikk og fritidsaktiviteter. Tiltaket vil også gi et forbedret alternativ for gående og syklende til/fra kollektivterminalen på Kleppestø. 

Hvem

Askøy kommune er byggherre og driftsansvarlig etter endt prosjekt. 

Når

Arbeidet med vegen startet opp i juni 2023. Prosjektet er estimert å være ferdig våren 2024. 

Tegninger/dokumenter

Back to top