Miljøløftet piggdekk nettside bannerIllustrasjon av vintersyklist.

Miljøløftet ønsker at flere skal sykle, også om vinteren. For å få flere til å vintersykle arrangerer Miljøløftet en vintersykkel-kampanje hvert år i november og desember. Kjøper du et piggdekk til din sykkel, spanderer Miljøløftet det andre!

Miljløftet samarbeider med lokale sykkelpartnere i alle kommunene. I tillegg til et gratis piggdekk til din sykkel, får du gratis omlegging. Dette gjelder også om du allerede har to piggdekk til sykkelen din. 

Følg med på kommunen og Miljøløftet sin hjemmeside for mer informasjon om fremtidige kampanjer.

Back to top