Formål

Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes.

Alle fritidsbåter opp til 49,21 fot (15 meter) kan leveres til mottak med tillatelse til å håndtere disse båtene.


Hvordan levere en kassert fritidsbåt?

 • Alle fritidsbåter opp til 49,21 fot (15 meter) kan leveres til mottak med tillatelse til å håndtere disse båtene.
 • Små fritidsbåter kan leveres til avfallsmottak i kommunen.
 • Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor.
 • Kajakker, kanoer og lignende farkoster kan også leveres til mottakene i kommunene.

Ordningen med avfallsmottak for fritidsbåter i kommunene er under utbygging og det finnes ennå ingen komplett oversikt over alle anlegg. Ikke alle avfallsmottak kan ta imot fritidsbåter.

Oversikt over mottak for små båter og mottak som er godkjente for større båter kommer på sortere.no.

 • Foreløpig er det to mottak som også er godkjent for å håndtere større og / eller mer kompliserte båter opp til 49,21 fot (15 meter). Disse mottakene kan ta mot både store og små båter allerede i dag. Flere anlegg er til godkjenning og vil bli operative i løpet av den nærmeste tiden.

Refusjon for kassert fritidsbåt (vrakpant)

 • For alle fritidsbåter opp til 15 meter (49,21 fot) som leveres til mottak blir det utbetalt 1000 kroner per båt.
 • Det må søkes om refusjon i perioden, 1. januar til 1. desember, samme år som båten er kassert.

Hvordan søke:

 • Den som eier eller den som leverer inn en fritidsbåt, må ha med et skjemaet til avfallsmottaket for signering/ bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut.
 • Last ned skjemaet her
 • Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.
 • Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden.
 • Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.

Mer informasjon

Vrakpant fritidsbater - Prosesskart