Alle virksomheter i Askøy kommune har ansvar for å bidra til et bedre miljø på Askøy. Nedenfor har vi listet opp noen av virksomhetene i kommunen med de viktigste miljøoppgavene.


Rådmann, ledelse og stab

  • Kommunalavdeling for stab har ansvar blant annet for samfunnssikkerhet og beredskap, samt økonomiplanen, som gir rammebetingelsene for arbeidet med miljø og bærekraftig utvikling.
  • Stab

Teknisk avdeling

  • Teknisk avdeling har ansvar for tjenester som rent vann, kommunale avløp og avfallshåndtering (gjennom medlemskap i BIR) i tillegg til akutt beredskap gjennom Askøy Brann & Redning.

Areal og samfunn

   • Areal og samfunn har hovedansvar for planlegging, byggesaksbehandling, oppmåling, landbruk, miljø og karttjenester.
   • På denne avdelingen er Miljøvernleder plassert.
   • Ansvarsområder er blant annet viltforvaltning, naturforvaltning, utarbeiding av klimaplan, forurenset grunn og forsøpling.

Samfunnsmedisin