Miljøinformasjon

Radonmåling | Miljøinformasjon | Miljøfyrtårn | Motorferdsel i utmark

Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og på islagte vassdrag, må du søke kommunen om tillatelse

Kommunal temaplan for perioden 2011 - 2020

Virksomhetene i kommunen med de viktigste miljøoppgavene.

Hvordan bli sertifisert som Miljøfyrtårn? 

Om Miljøinformasjonsloven

Back to top