Har du nettopp tatt over eller startet en landbruksproduksjon i Askøy kommune og trenger et produsentnummer?

Alle som skal levere landbruksprodukter må ha et produsentnummer registrert i Produsentregisteret. Dette nummeret er knyttet til gårds- og bruksnummer og organisasjonsnummer (fødselsnummer for hobbyforetak)

Det er kommunen der driftssenteret ditt er, som opprettet produsentnummer.


Hva er et produsentnummer?

Produsentnummeret representerer en kobling mellom landbrukseiendom og foretak, og gjøres i Landbruksregisteret. Produsentnummer på 10 siffer tildeles bare ved kobling mellom foretak og landbrukseiendom, forutsatt at bedriften knyttes til en landbrukseiendom.

Det 10-sifrede produsentnummer består av:

  • Kommunenummer ( 4 siffer), Gard-idnummer ( 4 siffer) og produsentløpenummer ( 2 siffer)

Øremerke:

Produsentnummeret inngår i øremerket på husdyr, som inneholder følgende informasjon:

  • Mattilsynet: MT
  • Nasjonalitetsidentifikasjon: NO
  • Dyreholdets identitetsnummer, 8 siffer (kommunenummer og gard-idnummer)
  • Individnummer, 4 siffer

Hvem kan få produsentnummer

Eiere som ikke driver jordbruksvirksomhet får ikke tildelt produsentnummer. Det er foretakene som driver jordbruk som får tildelt produsentnummer. Flere personer, som driver i samme selskap, får ikke egne produsentnummer, siden det er selskaper som er knyttet til landbrukseiendommen.


Kommunen kan hjelpe med å

  • Tildele produsentnummer for foretak med organisasjonsnummer, men som ikke allerede er lagt inn i Landbruksregisteret.
  • Tildele produsentnummer for foretak men organisasjonsnummer, og som allerede ligger i Landbruksregisteret, men uten tilknytning til landbrukseiendommen.
  • Tildele produsentnummer for hobbyforetak som ikke har organisasjonsnummer

Hvordan få tildelt et produsentnummer

Produsentnummer får du ved å fylle ut søknadsskjema og sende til kommunen. Du kan søke som uregistrert foretak (hobbyforetak) eller for registrert landbruksforetak:

Back to top