Skip to main content

Kunngjøring

Forskrift om skolekretsgrenser 2024 - høringsfrist 1. oktober 2024

Utvalg for oppvekst og levekår vedtok i møte 17.04.2024 å sende Forskrift om skolekretsgrenser på høring med frist 01.10.2024.

Forslag til forskrift har følgende endringer:

  • Hele Lønvarden tilhører Kleppe skole.
  • Hele Stongafjellsvegen tilhører Kleppestø barneskole.
  • Grensen mellom Hop og Erdal blir

I Skolebruksplan 2024 er det utarbeidet nye alternative elevtallsprognoser ved endring av skolekretsgrenser.

Høringsinnspill sendes postmottak@askøy.kommune.no og merkes med saksnummer 24/1846.

  • Sist oppdatert .