SoNoM har flere samarbeidspartnere, her kan du finne noen av de.  

Samarbeidspartnere på Askøy:

Et bilde som viser 5 logoer. Logoene er fra Follese kultursenter, Askøy frivilligsentral, Follese skole, Ungdommens kommunestyre Askøy og Blå kors.

loading...
Blå Kors barnas stasjon
FOLK - Follese kultursenter

FOLK - Follese kultursenter

Follese kultursenter beskriver sammarbeidet med SoNoM slik (utdraget er hentet fra nettsidene til FOLK):

FOLK har et tett samarbeid med Askøy Kommune gjennom prosjektet "Sammen om nærmiljø og møteplasser", Sonom.

I Sonom er barn og unge i alderen 10-15 år målgruppen. Rektor ved Follese skole er prosjektleder og elevene er aktive medskapere. Tre elever på Follese skole er prosjektforskere i prosjektet. Prosjektforkerne leder elevenes arbeid med å lfinne og gjennomføre idéer. FOLK administrerer en støtteordning i forbindelse med Sonom knyttet til ungdomsarbeid i FOLK og andre relevante arenaer i bygda.

Askøy Frivilligsentral

Les om

Askøy Frivilligsentral

eller ta kontakt på e-post

UKS - Ungdommens kommunestyre
Follese skole

 

 

Samarbeidspartnere utenfor Askøy:

Et bilde som viser 4 logoer. Logoene er fra Høgskulen på Vestlandet, Liv og lyst, Bømlo kommune og Vestland fylkeskommune.

loading...
Høgskulen på Vestland
Bømlo kommune

Bømlo og Askøy har samarbeidet om å arrangere "Ungdom ved roret". Her kan du se video fra samlingen:

Les om hvordan Bømlo kommune jobber med medvirkning

Liv og lyst
Vestland fylkeskommune

Back to top