SoNoM - Sammen om nærmiljø og møteplasser

SoNoM er et tiltak i Askøy kommune sitt folkehelsearbeid for å skape møteplasser og aktivitet i ulike nærmiljø. Vi er opptatt av positive og levende lokalsamfunn. Hvordan får vi til dette på en god måte?

Vårt perspektiv er at menneskene som bor på Askøy er motoren i utviklingen av møteplasser. Det er tross alt du som vet hva din bygd og ditt nærmiljø trenger. Du vet best hvilke muligheter som fins. 

Vi lager ikke en møteplass for deg og ditt nærmiljø, men er klare for å bidra til at ideene du/dere har kan blir realisert. Vi er din støttespiller.

Vårt fagteam kan veilede deg/dere og bruker en tilnærming som heter Asset-based community development (ABCD).


Vil du kontakte oss? Send en e-post til

 

Les mer om ABCD og styrkebasert lokalsamfunnsutvikling:

Illustrasjon  - ABCD som verktøy

 

På norsk står ABCD for styrkebasert lokalsamfunnsutvikling. ABCD fokuserer på ressurser og muligheter, heller enn utfordringer.

Sammen leter vi etter etter lokale ressurser som allererde eksisterer, og prøver å bruke disse på nye måter. Innbyggerne skal selv lede prosessen og fokuset ligger på styrkene til lokalsamfunnet, ikke på negative sider og utfordringer.

I utviklingen av nye møteplasser går vi gjennom tre faser:

SoNoM - 3 faser - ABCD

SoNoM har jobbet med denne tilnærmingen siden 2018. Vi har utviklet og formet vår versjon av ABCD sammen med innbyggere, skoler, barnehager, lag og organisasjoner. Hvert sted er forskjellig, men hovudprinsippene er de samme:

Deltakere finner ressursene sine, bestemmer hva de vil, hvordan de kan engasjere flere og hvordan de vil gjennomføre arbeidet.

 

Bilde av idemydring og kartlegging 
Foto: Bjørn Tore Bystrøm

 

Tenk gjennom disse spørsmålene:

Hvilke styrker har du?

Hva er det beste med ditt bosted?

Hva er det ditt lokalsamfunn kan best?

Hva bryr du deg om så mye at du vil gjøre noe med det?

 

 

Våre kilder og ressurser:

Aksjonsforskning (Samskapt kunnskap som endrer liv og samfunn) - Dina von Heimburg og Ottar Ness (red.)

Oppskriftshefte dit for eit stadig betre lokalsamfunn - Rita Agdal, Inger Helene Midtgård og Cormac Russell (Høgskulen på Vestlandet)

Styrkebasert utvikling i regi av barn og unge - Rita Agdal, Inger Helen Midtgård og Rianne Vogels (Høgskulen på Vestlandet)

Back to top