Askøy kommunes kulturpris

Deles ut til personer eller organisasjoner som gjennom kunstnerisk eller kulturell virksomhet gjennom tid har gjort en særlig innsats for kulturlivet på Askøy.


Forslagsfrist

15. september hvert år, bruk forslagsskjemaet vårt til å sende inn ditt forslag

Forslagsskjema


Statutter for Askøy kommunes kulturpris

  1. Formålet med Askøy kommune kulturpris, Kipekjerringa, er at mottakeren gis anerkjennelse for den innsatsen som er gjort og derav har vært med å profilere Askøy som kulturkommune. Prisen er ment å skulle være med å bidra til å stimulere til kulturell og kunstnerisk virksomhet i Askøy kommune.
  2. Kulturprisen kan deles ut til personer eller organisasjoner som gjennom kunstnerisk eller kulturell virksomhet gjennom tid har gjort en særlig innsats for kulturlivet på Askøy. Prisen kan også tildeles personer, lag og organisasjoner fra Askøy som i sin karriere har markert seg utenfor kommunegrensen.
  3. Kulturprisen skal deles ut til skapende kunstnere eller kulturarbeidere som driver sin virksomhet i sjangre som sorterer under det utvidede kulturbegrep.
  4. Kulturprisen skal i utgangspunktet deles ut årlig. Dersom Utvalg for oppvekst og levekår (UOL) ikke finner å kunne dele ut prisen et år på grunn av mangel på forslag på kandidater, utsettes tildelingen til året etter.
  5. Det henstilles gjennom pressen og andre medier å sende inn forslag på kandidater innen 1. september hvert år. Administrasjonen kan bistå faglig i forbindelse med utvelgelse av kandidat.
  6. Endringer av statutter for tildeling av Askøy kommunes kulturpris, Kipekjerringa, behandles i Utvalg for oppvekst og levekår (UOL).

Historikk - liste over mottakere 

 

Årstall  Navn 
1985  Walter Aamodt 
  Conrad Clausen 
  Konstanse Haugland 
  Kristian Holgersen 
1986  ASM (Askøy sang og musikksamskipnad) 
1987  Nils Eivind Nikolaisen 
1988  Rolf Ek 
1989  U.L. Framhald 
1990  Ingen utdeling 
1991  Marius Haugen 
1992  Gjert Fluge 
1993  Olav Lavik 
1994  Ingrid Espelid Hovig 
1995  Ingen utdeling 
1996  Askøystrilande 
1997  Steinar Nyheim 
1998  Kurt Hæggernæs 
1999  Audun Lavik 
  Sigfrid Larsen 
2000  Olav Lerø 
2001  Erling Virkesdal 
2002  Gunnvor Ravnanger 
2003  Ingen utdeling 
2004  IRA (Idrettsrådet i Askøy) 
2005  Lost Weekend v/Tom Johannesssen 
2006  Marianne Juvik 
2007  Anders Bjarne Fossen 
2008  Ingen utdeling 
2009  Askøy Sau og Geit 
2010  Follesø Mannskor 
2011  Dagfinn Lyngbø 
2012  Strusshamn Musikkforening 
2013  Torhild Sivertsen 
2014  Reid Gilje 
2015  Hetlevik Alliansen 
2016  Magni O. Stoveland 
2017  Thorvald Haarberg 
2018  Askøy Beat Club v/Aud Elin Målsnes 
2018  Rolf Erik Veland 
2019  Askøy Kystlag 
2020 Frode Øverli
2020 Otto Paulsen
2021 Baksterhuset på Ask
2022 Torstein Olsen

 


Kontakt avdelingen

Kontaktinformasjon for Kultur og idrett

 

Back to top