Askøy kommunes honnørpris for innsats i frivillig arbeid

Gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som med sine ideer, pågangsmot og/eller frivillig arbeid har bedret trivsel og livskvalitet for andre,samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.


Forslagsfrist

Frist for forslag er 1.november, bruk forslagsskjemaet vårt til å sende inn ditt forslag

Forslagsskjemaet


Statutter for Frivillighetsprisen

  1. Frivilligprisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som med sine ideer, pågangsmot og/eller i frivillig arbeid har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.
  2. Enkeltpersoner, lag, foreninger og organisasjoner kan sende inn forslag.
  3. Forslagene skal være godt begrunnet og underskrevet med fullt navn, adresse og telefonnummer.
  4. Ingen kan foreslå seg selv eller nærmeste familie.
  5. Den som foreslås må være bosatt i Askøy.
  6. Forslag må være Frivilligsentralen i Askøy i hende 1 november.
  7. Juryen vil være Styret i Frivilligsentralen.

Vedtatt av styret i Askøy frivilligsentral 3. oktober 2005


Historikk

Liste over mottakere 

2005 Jørgen Jørgensen
2006 Hetlevik alliansen
2007 Erita Gangdal
2008 Anne Fuhr
2009 Jan Strømsnes
2010 Ivar Bjørsvik
2011 Norsk Folkehjelp
2012 Anton Fretheim
2013 Askøy Helselag
2014 Ove Sognnes
2015 Jostein Davanger
2016 Wiggo Løchen
2017 Dugnadsgjengen «Askøy På Langs» v/ Jan Solli
2018 Dagmar Lyngbø Eriksen
2019 Kåre Olav Henriksen
2020 Børge Emil Follesøy
2021 Dugnadsgjengen for arbeidet i Siglingavatnet friluftspark
2022 Rahel Rusom

 

 


Kontakt avdelingen

Back to top