Priser og stipend

Askøybragden | Frivilligprisen | Kipekjerringa | Idretts- og kulturstipend

Forslagsfrist 15. september hvert år

Søknadsfrist 15. september

Forslagsskjema | Retningslinjer | Liste over tidligere mottakere

Frist for forslag er 1. november

Back to top