Formål

Askøy frivilligsentral skal være koordinator for frivillig innsats i lokalmiljøene i kommunen. Sentralen kan være igangsetter for nye tiltak og tilrettelegge disse slik at lag og organisasjoner kan overta.
Vi skal gi råd, veiledning og støtte til personer som ønsker å yte en frivillig innsats enten alene eller som medlem i en organisasjon.
Og sentralen skal også være pådriver for frivillige tjenester som supplement til de offentlige tjenestene.


Kontakt oss hvis du

har lyst å finne et frivillig lag eller interessegruppe som kan passe til dine interesser

  • vil bidra som frivillig mannskap på ett eller flere av våre arrangement (for eksempel som bøssebærer til TV-aksjonen).
  • vil bli besøksvenn eller ledsager til en funksjonshemmet
  • hjelpe til med å arrangere "Alternativ jul"
  • har ideer til positive aktiviteter for alle i kommunen, eller i et mindre lokalmiljø

Hva koster det?

Det koster ikke penger å kontakte oss, men det vil koste deg tid.

Askøy Frivilligsentral er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.


Kontakt avdelingen