Askøy kommunes kulturpris

Deles ut til personer eller organisasjoner som gjennom kunstnerisk eller kulturell virksomhet gjennom tid har gjort en særlig innsats for kulturlivet på Askøy.


Forslagsfrist

1. september hvert år, bruk forslagsskjemaet vårt til å sende inn ditt forslag


Statutter for Askøy kommunes kulturpris

  1. Formålet med Askøy kommune kulturpris, Kipekjerringa, er at mottakeren gis anerkjennelse for den innsatsen som er gjort og derav har vært med å profilere Askøy som kulturkommune. Prisen er ment å skulle være med å bidra til å stimulere til kulturell og kunstnerisk virksomhet i Askøy kommune.
  2. Kulturprisen kan deles ut til personer eller organisasjoner som gjennom kunstnerisk eller kulturell virksomhet gjennom tid har gjort en særlig innsats for kulturlivet på Askøy. Prisen kan også tildeles personer, lag og organisasjoner fra Askøy som i sin karriere har markert seg utenfor kommunegrensen.
  3. Kulturprisen skal deles ut til skapende kunstnere eller kulturarbeidere som driver sin virksomhet i sjangre som sorterer under det utvidede kulturbegrep.
  4. Kulturprisen skal i utgangspunktet deles ut årlig. Dersom Utvalg for oppvekst og levekår (UOL) ikke finner å kunne dele ut prisen et år på grunn av mangel på forslag på kandidater, utsettes tildelingen til året etter.
  5. Det henstilles gjennom pressen og andre medier å sende inn forslag på kandidater innen 1. september hvert år. Administrasjonen kan bistå faglig i forbindelse med utvelgelse av kandidat.
  6. Endringer av statutter for tildeling av Askøy kommunes kulturpris, Kipekjerringa, behandles i Utvalg for oppvekst og levekår (UOL).

Historikk - liste over mottakere (Kommer)


Kontakt avdelingen