Askøy kommunes honnørpris for innsats i frivillig arbeid

Gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som med sine ideer, pågangsmot og/eller frivillig arbeid har bedret trivsel og livskvalitet for andre,samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.


Forslagsfrist

Frist for forslag er 1.november, bruk forslagsskjemaet vårt til å sende inn ditt forslag


Statutter for Frivillighetsprisen

  1. Frivilligprisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som med sine ideer, pågangsmot og/eller i frivillig arbeid har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.
  2. Enkeltpersoner, lag, foreninger og organisasjoner kan sende inn forslag.
  3. Forslagene skal være godt begrunnet og underskrevet med fullt navn, adresse og telefonnummer.
  4. Ingen kan foreslå seg selv eller nærmeste familie.
  5. Den som foreslås må være bosatt i Askøy.
  6. Forslag må være Frivilligsentralen i Askøy i hende 1 november.
  7. Juryen vil være Styret i Frivilligsentralen.

Vedtatt av styret i Askøy frivilligsentral 3. oktober 2005


Historikk

Liste over mottakere (Kommer)


Kontakt avdelingen