For søkere av produksjonstilskudd kan gjødselplan og sprøytejournal kontrolleres av kommunen. Ugyldig eller mangelfull gjødselplan kan føre til trekk i produksjonstilskuddet. For foretak som har rett til produksjonstilskudd skal det bli utarbeidet en gjødselplan før hver vekstsesong. Planen skal oppdateres årlig. Det har vært vanlig i Hordalandsområdet med ensidig grasproduksjon, at landbruksrådgivingen lager flerårige gjødselplaner. En slik flerårig plan vil ikke uten videre bli godkjent av landbruksforvaltningen ved kontroll. De som driver jordbruksarealet har selv ansvaret for at planen blir justert og oppdatert hvert år.

Det er ikke behov for å kjøpe seg en ny gjødselplan hvert år. Gårdbrukeren kan selv notere de aktuelle endringene på planen og oppdatere årstall på planen som for eksempel landbruksrådgivingen har laget. Det viktigste er at du som driver kan vise til at planen er blitt aktivt vurdert og er reell for årets vekstsesong, og ikke bare har ligget ubrukt i en skuff. Det er nyttig å bruke gjødselplanen mer aktivt, både for lommebok og miljø. En ser for eksempel at forbruket av fosfor i mineralgjødsel i flere år har vært høyere i Hordaland enn nødvendig.

Back to top