Hold deg oppdatert

Helsenorge har oppdatert informasjon: Helsenorge og koronavirus

Lokal forskrift

Vi har en lokal forskrift som gjelder på Askøy og nabokommunene:
Forskrift om smitteverntiltak i Askøy kommune, Vestland

Regional forskrift

Regjeringen har fra og med fredag 3. desember klokken 21.00 innført en regional forskrift for Vestlandet (gjelder også Oslo og kommuner i Viken):

Regionale tiltak


Tiltak, råd og regler
loading...
Smitte, karantene og isolasjon
Omikron – testing, smittekarantene og isolasjon

Dette gjelder i de tilfeller hvor det er grunn til å tro at den smittede personen har virusvarianten omikron (Helsenorge):

Omikron – testing, smittekarantene og isolasjon

Regional forskrift

Regjeringen har fra og med fredag 3. desember klokken 21.00 innført en regional forskrift for Vestlandet (gjelder også Oslo og kommuner i Viken):

Regionale tiltak

Munnbind

Påbud om munnbind fra 22. november 2021. Og nasjonal regel fra 1. desember!

Vi står i en situasjon med økt press på helsetjenestene og stort smittetrykk i regionen vår. Askøy kommune følger nabokommunene og innfører påbud om munnbind for alle over 12 år.

 • på kollektivtransport
 • i butikker
 • på kjøpesenter
 • i taxi
 • når du er i kontakt med helsetjenesten
 • andre steder det ikke er mulig å holde avstand.

Påbudet gjelder til og med 20. desember 2021.

Må alle bruke munnbind?

Krav om å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Dersom noen definerer seg som en person som ikke kan bruke munnbind, er det tilstrekkelig etter forskriften. «Medisinske og andre grunner» er tatt inn for å hindre at folk tar kontakt med legetjenestene for å få legeerklæring på at de ikke trenger munnbind. Det går ut over kapasiteten i helsevesenet.

De som kan bruke munnbind oppfordres til dette, det er forskriftsfestet.

Kultur- og idrettsarrangement

Det er den enkeltes ansvar å sette seg inn i, og følge, nasjonale tiltak og anbefalinger. Det samme gjelder lokale tiltak og anbefalinger, som finnes på kommunens hjemmeside. Sjekk gjerne også veiledere og bransjenormer eller med andre tilsvarende arrangører i andre kommuner.

Når man skal gjennomføre et arrangement anbefales det å legge til rette for at man kan følge smitteanbefalingene; bruke munnbind, holde avstand og holde seg hjemme når man er syk. Ingen med symptomer på sykdom skal delta på kultur- og idrettsarrangement, enten det er utøvere, frivillige eller publikum.

Hurtigtest / egentest

Her kan du lese om hvor og når du henter hurtigtest, og se video hvordan du tester deg selv eller hjelper en annen:

Hurtigtest

Hvor kan jeg teste meg for korona?

Du tester i hovedsak deg selv med hurtigtest. Les mer om hvor og hvordan: Hurtigtest (covid-19)

Får du positivt svar på hurtigtest skal du teste deg med PCR-test. Ring koronatelefonen så får du time: 56 15 57 57

Du kan varsle husstanden i påvente av svar på PCR-test.

Testteltet er flyttet

Testteltet som stod ved Helsetunet er når flyttet til Holmedalen i Kleppestø, ved Folkets hus.

Du kan ta hente hurtigtester i Holmedalen:

Mandag-fredag klokken:
08.30-08.45
14.30-14.45

Lørdag klokken 12.00-12.15

Hva menes med serveringssted?

I forskriften står det (§ 2 Skjenkesteder, restauranter, kafeer og kantiner): 

"Skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder, skal føre oversikt over gjester. Navn og telefonnummer skal registreres, samt tidspunkt og dato for besøket. Gjester skal informeres om at det nedtegnes en slik oversikt. Listen skal oppbevares i tråd med krav til personvern, og skal slettes etter fjorten dager."

Bensinstasjoner med sitteplasser og servering regnes som serveringssted. Dette gjelder ikke steder som kun har takeaway.

Reise

Kravet om reisekarantene varierer ut fra alder, vaksinasjonsstatus og hvilken farge landet du reiser fra har:

Reiser til og fra utlandet

 

Julebord og juleselskap

Du trenger ikke avlyse julebord eller -selskap, men ta flere forhåndsregler enn du kanskje har gjort siden åpningen i september.

Det anbefales å droppe klemming av andre enn de du bor mer, og avstå fra håndhilsing. Ta frem igjen albuen.

Ta med munnbindet på julebord, for det er påbudt å bruke på kollektivtransport, taxi, butikk og kjøpesentre, og anbefalt brukt alle steder du ikke kan holde avstand!

Sykehjem og omsorgsbolig

Sykehjem og institusjoner er åpne som normalt. Besøkende må bruke munnbind.

Ansatte (uavhengig av vaksinasjonsstatus) i helsetjenestene våre bruker nå munnbind i all pasientnær kontakt.

Besøkende må skrive seg inn, da har vi litt kontroll på smittesporing.

Lokal forskrift frem til 20. desember 2021
Hvordan tester man seg selv? (VIDEO)
Råd ved luftveissymptomer

Råd ved nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukt- og smaksans, nedsatt allmenntilstand):

 • Hold deg hjemme
 • Test deg for covid-19. Dette gjelder først og fremst ungdom og voksne. Testing av barn kan vurderes i samråd med foresatt, for eksempel dersom barnet får nyoppståtte symptomer etter nærkontakt med bekreftet tilfelle.
Når kan du vende tilbake til jobb og skole?
 • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake.
 • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag, kan du vende tilbake til jobb og skole.
 • Ved vedvarende symptomer bør du bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater/medisin. I de fleste tilfellene bør du holde deg hjemme i et par dager.
 • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering.

Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke å holde deg hjemme.

Ungdom og voksne kan gå tilbake til skole/jobb når de er i bedring, eller samme dag som testen tas, dersom indikasjon for testing var milde og symptomene små.

Du kan gå tilbake til skole/jobb selv om du har restsymptomer, som rennende nese eller lett hoste.

Det kan gjelde egne råd for helsepersonell og enkelte andre yrkesgrupper.

Luftveissymptomer i barnehage og barneskole

Barn som kun er snørrete eller har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke å holde seg hjemme.

Barn med nyoppståtte symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, bør være hjemme og kan gå i barnehage/skole når de er i bedring. Dette gjelder selv om barnet fremdeles har noen symptomer, slik som rennende nese eller lett hoste.

Håndhygiene

Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.

Hostehygiene

Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå.

Smittesporing

Kommunenes rutinemessige smittesporing bør kun omfatte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, slik som kjærester.

Dersom du er smittet, eller foresatt til en som er smittet, oppfordres du til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing.

I helse- og omsorgsinstitusjoner og hjemmetjenester bør det gjennomføres smittesporing i henhold til egne beskrivelser.

Smittestopp-appen; registrer smitte

Les mer og last ned smittestopp-appen

Hvis du får positivt svar på testen trykker du på knappen «Har du testet positivt?» i appen. Der logger du deg inn via ID-porten, og dersom det er registrert i MSIS-databasen at du er smittet, vil appen sende ut varsel til de du har vært i nærheten av.

De vil da få en melding om at de har vært nærkontakt og oppfordres til å teste seg.

 

Back to top